Uostai, uosto paslaugos, laivų aprūpinimas (frachtavimas)