1551 informacija, įmonių katalogas, rekvizitai

Vaikų darželiai Panevėžyje

Vaikų darželiai, ikimokyklinio ugdymo įstaigos Panevėžyje.
Rasta įmonių: 46. Rodomi rezultatai 1 - 30:
  • 1

JŪRATĖ, Panevėžio lopšelis - darželis

Palangos g. 28, LT-35187, PANEVĖŽYS
Panevėžio lopšelis–darželis Jūratė – savivaldybės biudžetinė ikimokyklinio ugdymo mokykla.

AUŠRA, PANEVĖŽIO LOPŠELIS - DARŽELIS

Statybininkų g. 9, LT-37360, PANEVĖŽYS
Įstaiga aktyvi ir atvira kaitai, atliepianti vaikų bei tėvų poreikius, teikianti kokybiškas ugdymo paslaugas, užtikrinanti vaiko fizinį, psichinį vystymąsi pagal individualias galimybes, poreikius, amžiaus ypatumus, sauganti ir puoselėjanti kultūrinį ir dvasinį paveldą.
AUŠRA, PANEVĖŽIO LOPŠELIS - DARŽELIS

VYTURĖLIS, Panevėžio lopšelis-darželis

Žvaigždžių g. 24, LT-37113, PANEVĖŽYS
Lopšelis-darželis Vyturėlis – demokratiška, kūrybiškai dirbanti, atvira naujai patirčiai ugdymo įstaiga.
VYTURĖLIS, Panevėžio lopšelis-darželis

PANEVĖŽIO KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELIS - DARŽELIS

Vilties g. 18 A, LT-35129, PANEVĖŽYS Filialai
Pagrindinės veiklos sritys: ankstyvasis, ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas bei dvasinis ugdymas, atsižvelgiant į katalikišką, įstaigos ugdymo kryptį. Įstaiga bendrauja su miesto, respublikos ir užsienio socialiniais partneriais.
PANEVĖŽIO KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELIS - DARŽELIS

Panevėžio lopšelis - darželis VOVERAITĖ

Aukštaičių g. 48, LT-36123, PANEVĖŽYS
Lopšelyje - darželyje dirba logopedas, meninio ugdymo pedagogas, priešmokyklinio ugdymo pedagogai.
Panevėžio lopšelis - darželis VOVERAITĖ

KASTYTIS, PANEVĖŽIO LOPŠELIS - DARŽELIS

Nemuno g. 5, LT-36234, PANEVĖŽYS
Lopšelyje – darželyje ,Kastytis didesnis dėmesys skiriamas meniniam ugdymui- dailei, šokiui, muzikai, vaidybai. Ikimokyklinio amžiaus vaikas turi susidaryti tautos kultūros vientisumo vaizdą, todėl meninių programų ugdymo turinys apima visas jiems prieinamas sritis. Įstaigoje pereita prie demokratinio ugdymo būdo, meninio ugdymo pedagogams paliekama kūrybos iniciatyvos laisvė renkantis darbo metodiką, įgyvendinant keliamus tikslus.

VARPELIS, Panevėžio lopšelis - darželis

Sirupio g. 8, LT-35241, PANEVĖŽYS
Darželyje stengiamasi kurti saugią, estetišką ugdomąją aplinką, skatinti fizinį aktyvumą, siekti priešmokyklinio ugdymo paslaugų įvairovės ir kokybės.Darželio darbuotojai nuolat bendrauja su ugdytinių tėveliais.
VARPELIS, Panevėžio lopšelis - darželis

Panevėžio regos centras LINELIS

Ukmergės g. 35, LT-35178, PANEVĖŽYS
Panevėžio regos centras LINELIS skirtas vaikams su regos sutrikimais.
Panevėžio regos centras LINELIS

PASAKA, PANEVĖŽIO LOGOPEDINIS LOPŠELIS - DARŽELIS

Sirupio g. 55, LT-36209, PANEVĖŽYS
Lopšelis-darželis yra specialiosios ir bendrosios paskirties. Specialiosios grupės skirtos vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, viena grupė – vaikams, turintiems įvairiapusių raidos sutrikimų. Į specialiąsias grupes vaikai priimami centralizuotai per Panevėžio miesto švietimo skyrių. Specialusis ugdymas organizuojamas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.
PASAKA, PANEVĖŽIO LOGOPEDINIS LOPŠELIS - DARŽELIS

DOBILAS, Panevėžio lopšelis - darželis

J. Bielinio g. 16 A, LT-35196, PANEVĖŽYS
Panevėžio lopšelis-darželis Dobilas veiklą pradėjo 1977 metais. Įstaigoje veikia 9 grupės: 3 ankstyvojo ugdymo, 5 – ikimokyklinio ugdymo (dvi iš jų – savaitinės), 1 priešmokyklinio ugdymo.
DOBILAS, Panevėžio lopšelis - darželis

VAIVORYKŠTĖ, Panevėžio lopšelis - darželis

J. Tilvyčio g. 12, LT-35239, PANEVĖŽYS
Lopšelis-darželis yra katalikiškos krypties, dvasinis ugdymas integruojamas į bendrą ugdymo procesą.
VAIVORYKŠTĖ, Panevėžio lopšelis - darželis

VAIKYSTĖ, Panevėžio lopšelis - darželis

Gedimino g. 4, LT-36106, PANEVĖŽYS
Ikimokyklinis, priešmokyklinis ir specialusis ugdymas.

PAPARTIS, PANEVĖŽIO LOPŠELIS - DARŽELIS

Dariaus ir Girėno g. 41, LT-37334, PANEVĖŽYS
Tai bendrojo ugdymo ikimokyklinė įstaiga, puoselėjanti etnokultūros, meno, sveikos gyvensenos tradicijas ir užtikrinanti sėkmingą vaikų subrandinimą mokyklai.
PAPARTIS, PANEVĖŽIO LOPŠELIS - DARŽELIS

ŽILVITIS, PANEVĖŽIO LOPŠELIS - DARŽELIS

Dainavos g. 13, LT-36244, PANEVĖŽYS
Modernizuojame ugdymo turinį pagal vaikų ir tėvų poreikius, organizuojame pailginto buvimo grupes, inicijuojame priešmokyklinio ugdymo naujoves. Esame vertybinių nuostatų ugdytojai, savo pavyzdžiu formuojame darželio įvaizdį organizuodami tradicinius renginius.

PURIENA, PANEVĖŽIO LOPŠELIS - DARŽELIS

Kniaudiškių g. 57, LT-37134, PANEVĖŽYS
Panevėžio lopšelis-darželis Puriena yra įsteigtas 1987 m. rugpjūčio 10 d. Įstaigoje sukomplektuotos trys ankstyvojo amžiaus ugdymo(si) grupės, šešios ikimokyklinio amžiaus grupės ir trys priešmokyklinio ugdymo(si) grupės. Įstaigą lanko 203 vaikai. Vaikų ugdymu rūpinasi 26 mokytojai. Lopšelis-darželis Puriena– tai bendrosios paskirties ugdymo įstaiga, kurioje vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, integruojami į bendrojo ugdymo grupes. Specialiąją pedagoginę pagalbą teikia logopedai ir psichologo asistentas.

DIEMEDIS, PANEVĖŽIO LOPŠELIS - DARŽELIS

Molainių g. 6, LT-37141, PANEVĖŽYS
Lopšelis-darželis jungiantis bendruomenės narius vieningiems siekiams, atsižvelgiantis į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymosi poreikius, užtikrinantis optimalią vaiko raidą, puoselėjantis vaiko kūrybiškumą, praktinę raišką, individualumą, bendravimo gebėjimus įvairioje socialinėje aplinkoje, teikiantis vaikams fizinį ir dvasinį saugumą.
  • 1