1551 informacija, įmonių katalogas, rekvizitai

A. VOSYLIENĖS MOKYMO KONSULTACINĖ FIRMA - kursai, mokymai, energetikos darbuotojų atestavimas visoje Lietuvoje Tikslinti duomenis

A. VOSYLIENĖS MOKYMO KONSULTACINĖ FIRMA - kursai, mokymai, energetikos darbuotojų atestavimas visoje Lietuvoje

A. VOSYLIENĖS MOKYMO KONSULTACINĖ FIRMA - kursai, mokymai, energetikos darbuotojų atestavimas visoje Lietuvoje

A. VOSYLIENĖS MOKYMO KONSULTACINĖ FIRMA - mokymo kursai, mokymas, atestavimas. Energetikos darbuotojų atestavimas, konsultavimas, instrukcijų, nuostatų rengimas.
Gedimino g. 1, LT-69401, KAZLŲ RŪDOS M.
165829829
1999-06-15
iki 10 darbuotojų
83 858 €, pelnas po mokesčių 50,3 % (2022 m.)
A. VOSYLIENĖS MOKYMO KONSULTACINĖ FIRMA - kursai, mokymai, energetikos darbuotojų atestavimas visoje Lietuvoje

Papildoma informacija ir kontaktai

Darbo laikas: I-V: 08.00 - 17.00.
Veiklos apibūdinimas: A. VOSYLIENĖS MOKYMO KONSULTACINĖ FIRMA - mokymo kursai, mokymas, atestavimas. Energetikos darbuotojų atestavimas pagal visas veiklos sritis, konsultavimas, instrukcijų, nuostatų rengimas.
Energetikos darbuotojų atestavimas. Elektros sektoriaus energetikos darbuotojų atestavimas. Šilumos sektoriaus energetikos darbuotojų atestavimas. Dujų sektoriaus energetikos darbuotojų atestavimas. Naftos sektoriaus energetikos darbuotojų atestavimas.
Mokymas (kursai) ir atestavimas pagal šias mokymo programas:
Darbdavio, jam atstovaujančio asmens mokymas; Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto mokymas. Įmonės vadovo, vykdančio įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, mokymas.
Automobilinio krano operatoriaus mokymas; Savaeigio (automobilinio) platforminio keltuvo operatoriaus mokymas; Tiltinių kranų operatoriaus mokymas; Bokštinio krano operatoriaus mokymas; Nuo žemės valdomų, tiltinio tipo kranų operatoriaus mokymas; Hidromanipuliatorių operatoriaus mokymas; Platforminių keltuvų operatoriaus mokymas.
Kėlimo įrenginių šaltkalvio montuotojo mokymas; Kėlimo kranų elektriko mokymas; Krovinių kabinėtojo mokymas; Kėlimo įrenginių priežiūros meistro mokymas; Kėlimo kranų darbo vadovo mokymas; Neregistruojamų kėlimo įrenginių priežiūros meistro mokymas;
Didelio našumo garo ir vandens šildymo katilų mašinisto mokymas; Vidutinio našumo garo ir vandens šildymo katilų mašinisto mokymas; Automatizuotų katilų, kūrenamų dujomis ir skystu kuru, operatoriaus mokymas; Garo (iki 0,05 MPa) ir vandens šildymo (iki 110°C) katilų, kūrenamų kietuoju ir skystuoju kuru, kūriko mokymas; Garo (iki 0,05 MPa) ir vandens šildymo (iki 110°C) katilų priežiūros meistro mokymas.
Asmens atsakingo už katilinės, veikiančios be nuolatinio aptarnaujančio personalo, priežiūrą mokymas; Vidutinio slėgio katilų priežiūros meistro mokymas.
Slėginių indų operatorių mokymas, kompresorių mašinistų mokymas; Šaldymo įrengimų mašinisto mokymas; Slėginių indų priežiūros meistro mokymas; Oro kompresorių priežiūros meistro mokymas; Šaldymo kompresorių priežiūros meistro mokymas.
Darbininko, eksploatuojančio technologinius šilumos įrenginius mokymas; Slėginių garotiekių ir karšto vandens vamzdynų operatoriaus mokymas; Slėginių vamzdynų operatoriaus mokymas; Slėginių vamzdynų priežiūros meistro mokymas; Garo ir karšto vandens vamzdynų priežiūros meistro mokymas; Asmens, atsakingo už pramonės objektų šilumos ūkį mokymas; Asmens, atsakingo už šilumos ir karšto vandentiekio tinklų šilumos ūkį mokymas.
Degiųjų dujų bei deguonies naudojimo ūkinėms reikmėms operatoriaus mokymas; Degiųjų dujų bei deguonies naudojimo ūkinėms reikmėms vadovo mokymas; Suskystintų naftos dujų degalinės operatoriaus mokymas; Suskystintų naftos dujų degalinės aptarnavimo vadovo mokymas; Automobilių dujinės įrangos aptarnavimo šaltkalvio mokymas; Suskystintų dujų kuro sistemų automobiliuose įrengimo ir eksploatavimo vadovo mokymas.
Vidaus dujotiekių ir ir įrenginių kontrolės matavimo prietaisų ir automatikos šaltkalvio mokymas; Vidaus dujotiekių ir ir įrenginių aptarnavimo šaltkalvio mokymas; Dujų sistemos kontrolės matavimo prietaisų ir automatikos prietaisų eksploatavimo vadovo mokymas; Gamtinių ir suskystintų naftos dujų sistemų eksploatavimo šaltkalvio mokymas; Dujų sistemų avarinių darbų šaltkalvio mokymas; Technologinių dujas deginančių įrenginių operatoriaus mokymas.
Vartotojų dujų sistemų su įrenginiais iki ir daugiau kaip 120 kW galios eksploatavimo vadovo mokymas; Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų dujų tinklų ir dujinių prietaisų šaltkalvio montuotojo mokymas; Šaltkalvio dujų balionų keitėjo mokymas.
Suvirintojo mokymas. Santechniko mokymas. Šaltkalvio mokymas.
Medienos apdirbimo staklininko mokymas.
Staliaus mokymas. Dailidės mokymas.
Krautuvų vairuotojo mokymas.
Darbininko, dirbančio aukštalipių darbus mokymas; Aukštalipių darbo vadovo mokymas.
Pavojingų krovinių ir cheminių medžiagų vežimo ir sandėliavimo darbų vadovo mokymas; Pavojingų krovinių ir cheminių medžiagų krovėjo (sandėlio darbininko) mokymas; Pavojingų medžiagų talpyklų priežiūros meistro mokymas; Pavojingų technologinių dujų vamzdynų operatoriaus mokymas; Pavojingų medžiagų vamzdynų priežiūros meistro mokymas.
Cheminių produktų gamybos operatoriaus mokymas; Chemijos ir naftos chemijos pramonės sprogių, degių gamybos operatoriaus mokymas; Darbų laboratorijoje su pavojingomis cheminėmis medžiagomis vadovo mokymas; Darbuotojo, dirbančio su cheminėmis nuodingomis medžiagomis mokymas; Naftos perdirbimo technologinių bei garo ir karšto vandens vamzdynų operatoriaus mokymas.
Šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose atliekamų darbų vadovo mokymas; Darbininko, dirbančio šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose mokymas; Grunto kasimo, tvirtinimo ir kitų darbų, vykdomų iškasose ir pylimuose vadovo mokymas; Darbininko, vykdančio grunto kasimo, tvirtinimo ir kitus darbus iškasose ir pylimuose mokymas.
Priešgaisrinė sauga įmonių vadovams; Darbuotojų mokymas priešgaisrinės saugos klausimais (visų privalomas); Padalinio vadovo saugos ir sveikatos klausimais; Darbų saugos ir sveikatos darbuotojų atstovo; Darbų saugos ir sveikatos komiteto nario; Instruktorių (mokytojų) įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos komitetų nariams bei darbuotojų atstovams mokyti; Darbdavių profesinės rizikos vertinimo klausimais.
Neformalios mokymo programos (mokymai, kursai): Termoizoliuotojo; Šilumos įrenginių izoliuotojo; Betono maišyklės operatoriaus; Mūrininko; Skardininko; Stogdengio; Darbininko, dirbančio statybiniu keltuvu, suktuvu; Plentvolio mašinisto; Frezos mašinisto (asfalto pjovimo); Visų tipų (statybinio, žirklinio, platforminio) keltuvo operatoriaus; Darbininko, dirbančio neįgaliųjų platformos operatoriumi; Automobilių keltuvo operatoriaus; Tekintojo(metalo).
Neformalios mokymo programos (mokymai, kursai): Frezuotojo (metalo); Šlifuotojo (metalo); Katilinės vandens cheminio valymo aparatininko; Chemikalų vamzdynų ir talpų šaltkalvio remontininko; Cheminių analizių laboranto; Cheminių medžiagų vamzdynų ir talpyklų šaltkalvio remontininko; Vandentvarkos siurblinių mašinisto; Vandenvalos įrenginių operatoriaus; Darbininko, aptarnaujančio nuotėkų valymo įrenginius; Dumblo sausinimo įrengimų mašinisto.
Neformalios mokymo programos (mokymai, kursai): Nuotėkų valymo įrenginių priežiūros meistro; Technologinių siurblių mašinisto; Miškininkystės; Miško ruošos darbų vadovo; Miško pjovėjo; Medžių, želdinių ir žolės pjovėjo; Medienos apdirbimo įrankių galąstojo; Medienos apdirbimo staklių staklininko (sutrumpinta, turintiems praktinę patirtį);
Neformalios mokymo programos (mokymai, kursai): Darbininko, dirbančio su abrazyvinėmis staklėmis, galandinimo įrankiais; Darbininko, dirbančio šuliniuose kituose požeminiuose įrenginiuose ir statiniuose, uždarose bet kokių medžiagų talpyklose ir iš dalies uždarose ir ankštose patalpose ar iš dalies uždarose mašinų ir kitų įrenginių angose; Darbininko, dirbančio su pavojingomis cheminėmis medžiagomis ir preparatais.
Neformalios mokymo programos (mokymai, kursai): Darbininko, dirbančio su mechaniniais medienos, metalų ir kitų medžiagų apdirbimo įrengimais, kai naudojama nemechanizuota pastūma; Darbininko, dirbančio krovinių kėlimo rankomis darbus; Darbininko, dirbančio triukšme {kai viršutinė ekspozicijos vertė veiksmams pradėti 85 dB (A)}; Darbininko, dirbančio darbus potencialiai sprogioje aplinkoje.
Neformalios mokymo programos (mokymai, kursai): Savivaldybių seniūnijų, savivaldybių administracijos vaiko teisių apsaugos, socialinės paramos padalinių darbuotojų, socialinių paslaugų įstaigų socialinių darbuotojų, socialinių pedagogų, socialinių darbuotojų padėjėjų, dirbančių su socialinės rizikos šeimomis, socialinės rizikos asmenimis ar asmenimis, turinčiais psichinių sutrikimų, darbas.
Neformalios mokymo programos (mokymai, kursai): Apsaugos darbuotojų ar budėtojų, saugančių pastatus, patalpas ar kitus objektus, darbas; Parankinių statybos įrankių operatorius; Parankinių statybos įrankių darbų vadovas; Beslėgių pavojingų medžiagų talpyklų operatorius.
Neformalios mokymo programos (mokymai, kursai): Raštvedybos pagrindai; Socialinių darbuotojų padėjėjų ir lankomosios priežiūros darbuotojų tobulinimo programa, darbui su pagyvenusiais, senais žmonėmis; Bekanalio vamzdžių prakalimo, kabelio klojimui, įrenginio operatoriaus.; Atramų montavimo - išmontavimo mechanizmo operatoriaus; Kabelių tempimo įrenginio operatoriaus; Kabelių klojėjo; Vaikų turizmo renginių organizavimo vadovo.
Paieškos žodžiai: Autokrautuvo vairuotojo mokymas; Elektrinių krautuvų ir vežimėlių vairuotojo mokymas; Krautuvų vairuotojo mokymas; Suvirintojo dujomis mokymas; Suvirintojo elektra mokymas; Metalų suvirintojo bei pjaustytojo elektra ir dujomis; Šaltkalvio remontininko mokymas; Santechniko mokymas; Medienos apdirbėjo mokymas; Dailidės mokymas; Medienos apdirbimo staklininko mokymas; Gaterininko mokymas; Staliaus mokymas;
Paieškos žodžiai: Technologinių dujas deginančių įrenginių operatoriaus mokymas; Dujų sistemų avarinių darbų šaltkalvio mokymas; Degiųjų dujų sistemų eksploatavimo šaltkalvio mokymas; Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų dujų tinklų ir dujinių prietaisų šaltkalvio montuotojo mokymas; Portatyvinių dujų balionų keitėjo mokymas; Suskystintų dujų balionų sandėlininko mokymas; Suskystintų naftos dujų degalinės operatoriaus mokymas;
Paieškos žodžiai: Automobilių dujinės įrangos eksploatavimo mokymas; Šaltkalvio dujų balionų keitėjo mokymas; Vidaus dujotiekių ir įrenginių kontrolės matavimo prietaisų ir automatikos šaltkalvio mokymas; Automobilių dujinės įrangos aptarnavimo šaltkalvio mokymas; Degiųjų dujų bei deguonies naudojimo ūkinėms reikmėms operatoriaus mokymas; Dujų sistemų pastatuose eksploatavimo šaltkalvio mokymas;
Paieškos žodžiai: Dujų sistemų kontrolės; matavimo prietaisų ir automatikos eksploatavimo vadovo mokymas; Vartotojų dujų sistemų su įrenginiais iki ir daugiau 120 kW galios eksploatavimo vadovo mokymas; Suskystintų naftos dujų degalinės aptarnavimo vadovo mokymas; Suskystintų dujų kuro sistemų automobiliuose įrengimo ir eksploatavimo vadovo mokymas; Degiųjų dujų bei deguonies naudojimo ūkinėms reikmėms darbų vadovo mokymas;
Paieškos žodžiai: Pavojingų technologinių dujų vamzdynų operatoriaus mokymas; Slėginių vamzdynų operatoriaus mokymas; Pavojingų medžiagų vamzdynų priežiūros meistro mokymas; Slėginių vamzdynų priežiūros meistro mokymas; Slėginių garotiekių ir karšto vandens vamzdynų operatoriaus mokymas; Naftos perdirbimo technologinių bei garo ir karšto vandens vamzdynų operatoriaus mokymas; Garo ir karšto vandens vamzdynų priežiūros meistro mokymas;
Paieškos žodžiai: Automatizuotų katilų; kūrenamų dujomis ir skystu kuru operatoriaus mokymas; Asmens atsakingo už katilinės veikiančios be nuolatinio aptarnaujančio personalo priežiūrą, mokymas; Garo (iki 0,05 MPa) ir vandens šildymo (iki 110°C) katilų; kūrenamų kietu ir skystu kuru; kūriko mokymas; Didelio našumo garo ir vandens šildymo katilų mašinisto mokymas; Vidutinio našumo garo ir vandens šildymo katilų mašinisto mokymas;
Paieškos žodžiai: Garo (iki 0,05 MPa) ir vandens šildymo (iki 110°C) katilų priežiūros meistro mokymas; Vidutinio slėgio katilų priežiūros meistro mokymas; Slėginių indų operatoriaus mokymas; Slėginių indų priežiūros meistro mokymas; Darbininko eksploatuojančio technologinius šilumos įrenginius mokymas; Asmens atsakingo už pramonės objektų šilumos ūkį mokymas; Atsakingų asmenų už šilumos ir karšto vandentiekio šilumos ūkį mokymas;
Paieškos žodžiai: Krovimo kranų (hidromanipuliatorių) operatoriaus mokymas; Kėlimo kranų elektriko mokymas; Kėlimo įrenginių šaltkalvio - montuotojo mokymas; Krovinių kabinėtojo mokymas; Nuo žemės valdomų tiltinių kranų operatoriaus mokymas; Kėlimo platformų ir jų įrangos operatoriaus mokymas; Kranų rietuvų operatoriaus mokymas; Bokštinio krano operatoriaus mokymas; Portalinio krano mašinisto mokymas; Tiltinių kranų operatoriaus mokymas;
Paieškos žodžiai: Automobilinio krano operatoriaus mokymas; Savaeigio platforminio keltuvo operatoriaus mokymas; Neregistruojamų kėlimo įrenginių priežiūros meistro mokymas; Kėlimo įrenginių priežiūros meistro mokymas; Kėlimo kranų darbo vadovo mokymas; Mažesnės kaip 14 kW galios kompresorių mašinisto mokymas; 14 kW ir didesnės galios kompresorių mokymas; Oro kompresorių priežiūros meistro mašinisto mokymas;
Paieškos žodžiai: Šaldymo įrengimų mašinisto Šaldymo kompresorių priežiūros meistro mokymas; Chemijos ir naftos chemijos pramonės sprogių; degių gamybų operatoriaus mokymas; Pavojingų krovinių ir cheminių medžiagų krovėjo (sandėlio darbininko) mokymas; Darbuotojo dirbančio su cheminėmis nuodingomis medžiagomis mokymas; Pavojingų atliekų tvarkymo darbuotojo mokymas; Cheminių produktų gamybos operatoriaus mokymas;
Paieškos žodžiai: Pavojingų medžiagų talpyklų priežiūros meistro mokymas; Darbų laboratorijoje su pavojingomis cheminėmis medžiagomis vadovo mokymas; Pavojingų krovinių ir cheminių medžiagų vežimo ir sandėliavimo darbų vadovo mokymas; Pavojingų atliekų tvarkymo darbų vadovo mokymas; Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens; darbdavio įgalioto asmens mokymas; Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto mokymas;
Paieškos žodžiai: Darbininko dirbančio aukštalipio darbus mokymas; Aukštalipio darbų vadovo mokymas; Darbininko dirbančio šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose; uždarose talpyklose mokymas; darbininko vykdančio grunto kasimo, tvirtinimo ir kitus darbus iškasose ir pylimuose mokymas; Grunto kasimo, tvirtinimo ir kitų darbų iškasose bei pylimuose vadovo mokymas; Šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose vykdomų darbų vadovo mokymas;
Paieškos žodžiai: Naftos produktų degalinės operatoriaus mokymas; Gaisrinė sauga įmonių vadovams mokymas; Darbuotojų mokymas gaisrinės saugos klausimais; Katilinės vandens cheminio valymo aparatininko mokymas; Darbuotojo, atliekančio pastatų ardymo ar griovimo darbus mokymas; Kabelių klojėjo mokymas; Vaikų turizmo renginių organizavimo vadovo mokymas;
Paieškos žodžiai: Elektros energetikos sektoriaus darbuotojų atestavimas; šilumos energetikos sektoriaus darbuotojų atestavimas; gamtinių dujų ir suskystintųjų naftos dujų energetikos sektorių darbuotojų atestavimas; naftos energetikos sektoriaus darbuotojų atestavimas;